UWAGA RODZICE UCZNIÓW PRZYSZŁYCH KLAS PIERWSZYCH! Rekrutacja uczniów do klas I !
Dodane przez Nauczyciel dnia Styczeń 27 2018 18:46:26


RODZICE UCZNIÓW PRZYSZŁYCH KLAS PIERWSZYCH!

Szkoła Podstawowa w Niedrzwicy Dużej przyjmuje zapisy uczniów do klasy I na rok szkolny 2018/2019
Wnioski o przyjęcie do szkoły należy składać w sekretariacie
od 5 marca 2018r. do 14 marca 2018r.
Przy zapisie należy okazać do wglądu dokument potwierdzający dane dziecka (np. akt urodzenia).
Rekrutacja zostanie dokonana zgodnie z obowiązującym prawem
i Zarządzeniem nr 7/2018 Wójta Gminy Niedrzwica Duża z dn. 30.01.2018r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 15 marca 2018r. o godz. 14.00.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 16 marca 2018r. do 22 marca 2018r. do godz. 15.00.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 23 marca 2018r. godz. 14.00.
Terminy w postępowaniu uzupełniającym:
- złożenie wniosku: od 4 kwietnia 2018r. do 10 kwietnia 2018r.
- podanie listy kandydatów: 11 kwietnia 2018r. godz. 14.00
- potwierdzenie woli przyjęcia: od 12.kwietnia 2018r. do 13 kwietnia 2018r.
- podanie listy: 16 kwietnia 2018r.
Zwracamy się z prośbą do Rodziców, aby w specyficznych przypadkach przy zapisie do szkoły udzielali informacji na temat dojrzałości szkolnej dziecka lub posiadanych przez nie opinii czy orzeczeń. Wszelkie uwagi i umotywowane sugestie dotyczące zapisu dzieci do jednej klasy ( np. wspólne dowożenie do szkoły, odbiór przez jednego z rodziców ) prosimy składać na piśmie do Dyrektora szkoły.

Podanie do wiadomości list uczniów z podziałem na klasy wraz z przydziałem wychowawstw nastąpi 22 sierpnia 2018r.