Weź udział w konkursach plastycznych !
Dodane przez Nauczyciel dnia Styczeń 18 2018 22:09:42
Konkursy plastyczne „Stok nie jest dla bałwanów” oraz "W wiejskiej zagrodzie "


lub

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji zainicjowało akcję informacyjno-edukacyjną na rzecz bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich pn. „Kreci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Celem przedsięwzięcia jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzanie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszaniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnianie Dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

Elementem akcji jest konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży na zilustrowanie Dekalogu FIS pn. „Stok nie jest dla bałwanów”, organizowany przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN oraz Fundację PZU. W konkursie mogą wziąć udział osoby urodzone w 2002 r. bądź później.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przyniesienie po feriach do 15 lutego 2018 roku - pracy plastycznej do szkoły do swojej wychowawczyni lub nadesłanie jej do 20 lutego 2018 roku - wykonanej dowolną techniką rysunkową, malarską lub przy użyciu programów komputerowych na adres Komendy Główna Policji.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 9 marca 2018 r., jury przyzna atrakcyjne nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas ogólnopolskiego finału konkursu.oraz Konkurs plastyczny "W wiejskiej zagrodzie "

Serdecznie zapraszamy Państwa uczniów do udziału w konkursie plastycznym "W wiejskiej zagrodzie" organizowanym przez Targi Lublin S.A. w ramach Lubelskiej Wystawy Zoologicznej ZOOPARK 2018. Zadanie konkursowe polega na narysowaniu, namalowaniu lub sfotografowaniu zwierzęcia/zwierząt gospodarskich. Dopuszcza się następujące formy prac indywidualnych:

Rysunek (format A4) – wykonany dowolną techniką
Praca malarska (format A4)
Fotografia (do formatu A4)

Prace uczniów wraz ze zgłoszeniem (załącznik nr 1) należy przynieść po feriach do wychowawcy klasy lub przesłać albo dostarczyć osobiście na adres Organizatora (Targi Lublin S.A., ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin) do 2 marca 2018 roku - Komisja Konkursowa dokona obiektywnego wyboru zwycięskich prac plastycznych. Ogłoszenie wyników Konkursu i rozdanie nagród nastąpi 11 marca 2018 r. o godz. 12.00 w Targach Lublin S.A. (ul. Dworcowa 11, Lublin) podczas Lubelskiej Wystawy Zoologicznej ZOOPARK 2018.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są w Regulaminie oraz na stronie internetowej: www.zoopark.targi.lublin.pl