SPOTKANIA WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI uczniów klas I - VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Dodane przez Nauczyciel dnia Wrzesień 07 2017 00:40:40


uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej odbędzie się we wtorek , 12 września 2017 roku,

wg porządku:

- godz.16.45 –17.15 spotkanie dla rodziców ucz. klas I - "Jak pomóc dzieciom rozpocząć start szkolny" - spotkanie z pedagogiem PPP i logopedą s. 24 /stołówka/;

-godz.17.15 – 18.15 - spotkania z wychowawcami w klasach;

- godz.18.15 - zebranie Rady Rodziców s. 24/ stołówka/.Wszyscy nauczyciele do dyspozycji rodziców od 16.15 do godz.17.15 w sali nr 14.

Przydział sal:

klasa I a - sala nr 2 / stara szkoła/

klasa I b - sala nr 24

klasa I c - sala nr 1 / stara szkoła/


klasa II a - sala nr 33

klasa II b- sala nr 12

klasa III a - sala nr 100

klasa III b - sala nr 14

klasa III c - hades