Ubezpieczenie w Towarzystwie Ubezpieczeń Inter Risk
Dodane przez Nauczyciel dnia Sierpień 30 2017 22:21:02
W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej

objęci są ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków dzieci przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Składka wynosi 40 zł (na sumę ubezpieczeniową 20 000 zł) - płatne do 20 września 2017 roku.


https://www.interrisk.pl