Strona internetowa Samorządziku Uczniowskiego klas I-III w Niedrzwicy Dużej
Strona Główna · Artykuły · Download · Forum · Linki · Kategorie Newsów Październik 21 2018 17:19:35
Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Download
FAQ
Forum
Linki
Kategorie Newsów
Kontakt
Galeria
Szukaj
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 28
Najnowszy Użytkownik: Anna Rola
PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEDRZWICY DUŻEJ 2018/2019
Zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i uchwalony przez Radę Rodziców w dniu 11.września 2018 roku.

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to ażeby bardziej był , a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem to znaczy ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim ale i dla drugich” Jan Paweł II Strona 1 z 14

Spis treści

1. Założenia ogólne programu.
2. Cele programu
3. Charakterystyka środowiska szkolnego
4. Diagnoza sytuacji edukacyjno - wychowawczej
5. Koncepcja wychowawcza. Wzorcowy model wychowanka.
6. Zadania wychowawcy klasy
7. Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami
8. Zasady współpracy z samorządem lokalnym oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży 9. Metody i formy realizacji
10. Ewaluacja
11. Harmonogram działań edukacyjno – wychowawczych w ujęciu tabelarycznym

Wstęp

Pragniemy być szkołą przyjazną rodzinie, bliską młodemu człowiekowi, który wśród nauczycieli znajdzie wychowawców, przyjaciół, mistrzów – gotowych oddać swój czas, zapał, wiedzę i serce, aby służyć innym. Chcemy być szkołą, która rozwija zainteresowania i talenty młodych ludzi nie tylko w ramach zajęć lekcyjnych, ale także w kołach zainteresowań, wycieczkach turystyczno – krajoznawczych, w kontaktach z innymi ludźmi, stwarza wszystkim uczniom jednakowe warunki do wszechstronnego rozwoju osobowego i zdobywania wiedzy zgodnie z ich możliwościami intelektualnymi. Jesteśmy gotowi do współpracy z samorządem lokalnym, parafią, ośrodkiem kultury, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami wspomagającymi kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży. Program wychowawczo – profilaktyczny adresowany jest do uczniów, rodziców, wychowawców, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły. Nasz program został opracowany w oparciu o dokumenty:

1. Statut Szkoły
2. Konstytucję RP
3. Ustawę o systemie oświaty
4. Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej.
5. Roporządzenie MEN w sprawie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
6. Karta Nauczyciela
7. Konwencja o Prawach Dziecka
8. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka


Cały PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEDRZWICY DUŻEJ 2018/2019 czytaj dalej - pod kreską:

Uczniowie klas III na wycieczce "Szlakiem ginących zawodów"
26.09.2018 roku - klasy trzecie uczestniczyły w wycieczce edukacyjnej "Szlakiem ginących zawodów". Zwiedziliśmy mini zoo w Wojciechowie. Bawiliśmy się na placu zabaw. Poznaliśmy miejsce i specyfikę pracy kowala. Nasz kolega pomógł nawet kowalowi wykonać pamiątkową podkowę. W Bęczynie zwiedziliśmy pracownię garncarza oraz podziwialiśmy jego zręczność podczas tworzenia glinianych dzbanków. Zaopatrzeni w pamiątkowe wytwory pracy kowala i garncarza, pełni wrażeń, wróciliśmy do szkoły.Laureaci konkursu "Zachowaj Trzeźwy Umysł"
W dniu 17 września 2018 roku, w Niedrzwicy Kościelnej odbyło się Święto Ziemniaka. Uczniowie klasy II a, pod opieką p. M. Paluch przygotowali krótki występ, w którym zaśpiewali piosenki i zatańczyli taniec z kapeluszami. Występy bardzo się podobały, a dzieci otrzymały gromkie brawa i drobne prezenty.

W czasie festynu zostały również ogłoszone wyniki konkursu w ramach akcji "Zachowaj Trzeźwy Umysł". Laureaci tego konkursu: Alicja Wójcik kl. III a, Przemysław Drewniak kl. II a, Zuzanna Kurzyna kl. III b - otrzymali drobne upominki, a szkoła i p. M.Paluch dyplomy uczestnictwa w akcji. Laureatom gratulujemy !

M.Paluch
Zakręcona akcja w naszej szkole - trwa !
DO ZKRĘTEK

Zbierasz Ty - Zbieram ja !
Wszyscy razem zbieramy i niepełnosprawnym pomagamy.
Już przez kolejny rok kontynuujemy akcję zbierania plastikowych nakrętek.
Dzięki tej akcji pomożemy dzieciom niepełnosprawnym potrzebującym bardzo drogiego sprzętu do rehabilitacji i poruszania się.
Gorąco zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do tej akcji i wrzucania plastikowych nakrętek do specjalnie oznakowanych pojemników znajdujących się na korytarzu starej szkoły oraz w stołówce szkolnej.

Samorządzik klas I-III.

Nasza szkoła bierze udział w akcji OWOCE W SZKOLE


Jedz owoce i warzywa, bo w nich siła jest prawdziwa!

Bądź mistrzem w zjadaniu owoców i warzyw !


Komisja Europejska uruchomiła nowy program Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce w szkole”. Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (75%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (25%).
W Polsce program skierowany jest do uczniów klas I-V szkół podstawowych.

Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.

Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się:

* świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),
* świeże warzywa (marchew, papryka słodka, rzodkiewki),
* soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.

Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego oraz soku.

W ramach programu „Owoce w szkole” dzieciom udostępniane są owoce i warzywa przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe i zdrowe.

Kalendarz roku szkolnego 2018/20191. Rozpoczęcie roku szkolnego - 03.09.2018 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna - 23.12. -31.12. 2018 r.

3. Ferie zimowe - 11- 24.02.2019 r.

4. Święto Szkoły - 18.03.2018 r./apel/

5. Wiosenna przerwa świąteczna - 18.04-23.04. 2019 r.

6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych - 21.06.2019 r.

7. Ferie letnie - 22.06-31.08. 2019 r.

8. Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych podstawa prawna:

Rozporządzenie MENiS w sprawie organizacji roku szkolnym12.10.2018 r.

2.11.2018r.

12.04.2019 r.

17.04.2019 r.

02.05.2019 r.

3.06.2019 r.

13.06.2019 r.>

Statut Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 7. Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Niedrzwicy Dużej


Statut Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 7. Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Niedrzwicy Dużej umieszczony jest na stronie Szkoły Podstawowej pod adresem strony: www.spniedrzwicad.h2.pl w zakładce dokumenty szkolne oraz czytaj pod kreską .....

Program nauczania - uczenia się dla I etapu kształacenia edukacji wczesnoszkolnej


Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to
realizowane jest poprzez proces wychowania i kształcenia, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych
możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra, piękna i pokoju.
Obok zadań wychowawczych, dydaktycznych i profilaktycznych szkoła ma również obowiązek prowadzenia działań opiekuńczych dostosowanych do istniejących potrzeb dzieci i do środowiska.

Więcej na temat Programu nauczania - uczenia się dla I etapu kształcenia edukacji wczesnoszkolnej czytaj pod kreską !

Rodzice uczniów klas I - Jak po raz pierwszy zalogować się do e dziennika UONET+


Użytkowniku Dziennika Elektronicznego ! - otrzymałeś dostęp do dziennika elektronicznego Uczniowie Optivum NET+ (UONET+).

Wchodząć na strone internetową Szkoły Podstawowej, pod adresem www.spniedrzwicad.h2.pl, w prawym górnym rogu - znajduje sie Dziennik - zaloguj? załóż konto - postępuj według wskazówek w filmiku.

Adres strony internetowej e-dziennika to:

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminaniedrzwicaduza

Obejrzyj film i dowiedz się, jak pierwszy raz zalogować się do e-dziennika:

https://www.youtube.com/watch?v=1l8XhJapnKg

(Powyższe linki należy skopiować i wkleić do paska adresu przeglądarki.)

Aby się zalogować możesz również skorzystać z poniższej instrukcji:

1. W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisz adres dziennika elektronicznego:

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminaniedrzwicaduza

Wyświetli się powitalna strona systemu
2. Kliknij przycisk Załóż konto, a następnie wpisz adres e-mail, który podałeś wychowawcy
3. Zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk Wyślij wiadomość
4. Sprawdź skrzynkę swojej poczty elektronicznej. Przeczytaj wiadomość i kliknij link podany w treści, aby nadać własne hasło
5. Wprowadź nowe hasło, którym będziesz się posługiwał, zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk Ustaw nowe hasło
6. Od tego momentu możesz logować się do systemu, korzystając z adresu e-mail i ustalonego przez siebie hasła.

Informacje na temat programu znajdziesz na zakładce Pomoc
Dziennik elektroniczny Uczniowie Optivum NET+ został wyprodukowany przez firmę VULCAN sp. z o.o.


Życzymy miłego korzystania z Dziennika elektronicznego w naszej szkole !

SPOTKANIA WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI uczniów klas I - VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ


uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej odbędzie się we wtorek , 11 września 2018 roku,

wg porządku:

- godz.16.45 –17.15 spotkanie dla rodziców ucz. klas I - "Jak pomóc dzieciom rozpocząć start szkolny" - spotkanie z pedagogiem PPP i logopedą s. 24 /stołówka/;

-godz.17.15 – 18.00 - spotkania z wychowawcami w klasach;

- godz.18.00 - zebranie Rady Rodziców s. 24/ stołówka/.

Przydział sal:

klasa I a - sala nr 1 / stara szkoła/

klasa I b - sala nr 24

klasa I c - sala nr 2 / stara szkoła/


klasa II a - sala nr 33

klasa II b- sala nr 17

klasa II c - sala nr 15

klasa III a - 13

klasa III b - sala nr 12

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Niedrzwicy Dużej odbędzie się w poniedziałek, 3 WRZEŚNIA 2018 roku - według porządku:

- godz. 8.00 - Msza święta w kościele parafialnym.


- godz.9.00 - rozpoczęcie roku szkolnego dla klas I-III szkoły podstawowej ,następnie odbędą się spotkania z wychowawcami w klasach

Przydział sal na spotkania z wychowawcami:

klasa I a - sala nr 1 / stara szkoła/

klasa I b - sala nr 2 / stara szkoła/

klasa I c - sala nr 33

klasa II a - sala nr 13

klasa II b - sala nr 15

klasa II c - sala nr 17

klasa III a - sala nr 12

klasa III c - sala nr 31UWAGA RODZICE KLAS PIERWSZYCH !W związku z licznymi pytaniami rodziców uczniów klas pierwszych informujemy jaka wyprawka obowiązuje ucznia klasy I:

- tornister
- piórnik
- dwa ołówki
- kredki „Bambino”
- kredki ołówkowe
- gumka „Myszka”
- temperówka
- nożyczki z zaokrąglonymi końcami
- klej najlepiej w sztyfcie
- zeszyt w trzy linie 16-kartkowy (kolorowa liniatura)
- zeszyt w kratkę 16-kartkowy
- strój gimnastyczny
- obuwie na zmianę
- podpisany worek na buty

Wyprawka plastyczna do ustalenia z wychowawcą na pierwszym spotkaniu.
Szkoła Podstawowa klasy I-III:

Rodzice klas I-III, zakupują tylko podręczniki do religii. Pozostałe podręczniki - uczniowie otrzymają bezpłatnie w szkole - we wrześniu w ramach dotacji.
Poniżej wykaz podręczników do religii, które należy zakupić dla uczniów poszczególnych klas:

Klasa I szkoły podstawowej

Tytuł podręcznika: JESTEŚMY RODZINĄ PANA JEZUSA – Redaktor: ks. Piotr Goliszek

Klasa II szkoły podstawowej


Tytuł podręcznika: KOCHAMY PANA JEZUSA – Redaktor: ks. Piotr Goliszek

Klasa III szkoły podstawowej

Tytuł podręcznika: PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA – Redaktor: ks. Piotr Goliszek


Uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2018/2019. Przybyłych na inaugurację roku gości, uczniów i rodziców powitał Dyrektor szkoły - pan Andrzej Pastuszak. Szczególne słowa skierował do uczniów klas I i IV. Była minuta ciszy i złożenie kwiatów pod pomnikiem, potem spotkania w klasach. Wszyscy z ożywieniem wspominali wakacje, które szybko minęły.
Strona 2 z 87 < 1 2 3 4 5 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Licznik do wakacji
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Nauczyciel
19 grudzień 2007 20:29:27
Zapraszam do obejrzenia zdjęć z wycieczek, uroczystości i imprez szkolnych znajdujących sie w naszej GALERII oraz do przeczytania artykułów w zakładce ARTYKUŁY.

Imieniny
Copyright © 2006
Powered by PHP-Fusion v6.01.6 © 2003-2005565578 Unikalnych wizyt Asymetric Green Theme by: Divine JazOOn

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashiontrends.icu | frmode.eu